Σταθάκης – Είναι γεγονός ότι οι έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων έχουν ατονήσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό

2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

3. Υπουργείο Οικονομικών
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γρηγόρη Ψαριανό και σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (υποερωτήματα 8 και 10), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στο ΥΠΕΝ και υπάγονται στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε διάφορες εγκαταστάσεις της αγοράς πετρελαιοειδών, ο οποίος δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο του τύπου και της ποιότητας των διακινούμενων καυσίμων (νοθείας) αλλά επεκτείνεται και στο κατά πόσο η δραστηριότητα της εμπορίας πετρελαιοειδών ασκείται, σε όλα της τα στάδια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση, διάθεση, πώληση καυσίμων κ.λπ.). Το έτος 2016, τα ΚΕΔΑΚ διενήργησαν ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων ως εξής:
 

 

Έτος Αριθμός πρατηρίων/ εγκαταστάσεων που ελέγχθηκαν Αριθμός δειγμάτων καυσίμων που ελέγχθηκαν Αριθμός  αποφάσεων  επιβολής  προστίμων Ύψος  επιβληθέντων  προστίμων Πρόστιμα που έχουν εισπραχθεί Ποσοστό  είσπραξης  προστίμων  (%)
    πετρέλαια βενζίνες        
2016 1.792 2.938 3.417 11 178.19 € 135.007,19 € 75,8 %

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΥΠΕΝ αποστέλλονται στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ για βεβαίωση και είσπραξη. Όσον αφορά στην ανάκληση αδειών σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αυτές μπορούν να ανακληθούν μόνο από την αδειοδοτούσα αρχή και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ αδειοδοτείτα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, οι Διευθύνσεις Μεταφορών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εκδίδουν τις άδειες πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, εμφιάλωσης υγραερίου και διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ενώ χορηγούν και τις άδειες εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων.

Σημειώνεται ότι από το 2006 μέχρι και σήμερα, δώδεκα πλήρως εξοπλισμένες κινητές εργαστηριακές μονάδες των ΚΕΔΑΚ διατίθενται σε ετήσια βάση στην πρώην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕφΚ του Υπουργείου Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ) προκειμένου μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών της να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας καυσίμων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Είναι γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ατονήσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο καθώς η, ανά έλεγχο, αμοιβή των ΚΕΔΑΚ, που καθοριζόταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την 1η Ιανουάριου 2016 (ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176 Α’) καταργήθηκε.

Το ΥΠΕΝ, αναλαμβανόμενο το πρόβλημα, με το σχέδιο νόμου «Έλεγχος καί προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», προωθεί τροπολογία του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 με την οποία επαναφέρεται προσωρινά η, ανά έλεγχο, αμοιβή των ΚΕΔΑΚ ώστε να δοθεί ο χρόνος για το σχεδίασμά ενός νέου μηχανισμού ελέγχων με τη δημιουργία ενός μητρώου, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδά του και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εν κατακλείδι, το ΥΠΕΝ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και σε επίπεδο μέσων. Το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο εργασίας για την Πολιτική Ηγεσία, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τα συναρμόδια Υπουργεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
 

Πηγή: taxheaven.gr • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Σημειώστε εδώ τα στοιχεία σας

  Θα οδηγηθείτε άμεσα στην σελίδα της εφαρμογής.

  Ιδιώτης
  Επιχείρηση

  NAI
  OXI

  Πατήστε το κουμπί για Άμεση Πρόσβαση στην εφαρμογή.

  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

 • Πληκτρολογήστε το email σας για να κατεβάσετε τον
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


  Με την εγγραφή σας θα λαμβάνετε στο email σας χρήσιμα άρθρα και ενημερώσεις. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.